top of page

Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż mi, a zapamiętam,
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.jak głosi Cytat  Konfucjusza (551–479 p.n.e.) – chińskiego filozofa i myśliciela.


                                               
   

Poprzez warsztaty kreatywne
kształtujemy właściwe postawy,
zachowania. Uczymy zasad
poszanowania środowiska
naturalnego.


                                               
   

W warsztatach kreatywnych       wykorzystujemy surowce wtórne które  po odpowiedniej obróbce i dostosowaniu materiału do wieku i   umiejętności uczestnika przetwarzamy w dzieła sztuki       wcielając w życie idee upcyklingu.

bottom of page